Georgian (Georgia)English (United Kingdom)
გეგმარებითი ტრადიციები XIX ს. თბილისის ქალაქთმშენებლობაში (ნაწილი II) | Print |
There are no translations available.

გიორგი ბერიძე

თბილისის უცხო, „კლასიცისტური ყაიდის“ გეგმარებითი ჩანაფიქრი, მოედნის ფორმის დამ ის ირგვლივ განლაგებული შენობების არაორგანული კომპოზიცია „სძლია“ მათ მოგონილ ფუნქციას, „შეუცვალა“ დანიშნულება, „გააუქმა და გააქრო“ მისი ღია არე. ამ ქალაქმშენებლურ კომპოზიციაში მონაწილე ფორმები – შენობები და მოედნის სივრცე არც ტიპოლოგიურად, არც ფუნქციურად
Read more...
 
გეგმარებითი ტრადიციები XIX ს. თბილისის ქალაქთმშენებლობაში (ნაწილი I) | Print |
There are no translations available.

გიორგი ბერიძე

თბილისის ქალაქთმშენებლობა ხასიათდება ნათლად გამოვლენილი თავისებურებებთ, რომლებიც დამყარებულია თბილისში მშენებლობის მრავალსაუკუნოვან ტრადიციებზე, რაც ქალაქის განაშენიანების გამორჩეულ სახეს, განუმეორებელ კოლორიტს ანიჭებს. თბილისის ინდივიდუალური ქალაქური სახის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეკუთვნის ადგილობრივ  ქალაქთმშენებლურ ტრადიციებს,
Read more...
 
რუსუდან გაჩეჩილაძის შემოქმედება (ნაწილი II)
There are no translations available.

სოფიო იოსელიანი

პორტრეტის ინდივიდუალური დახასიათება რ. გაჩეჩილაძის პორტრეტებში ნაკვთებისა და მთლიანი ფიგურის იერის სინთეზით   მიიღწევა,   რ. გაჩეჩილაძე  პორტრეტზე  მუშაობისას ყოველთვის  მთლიანობაში  ითვალისწინებს   მოდელს – სახეს, სხეულს, კიდურებს, მოძრაობას, ჟესტს, გამოხედვას. ეს მისთვის განუყოფელი მთლიანობაა, სადაც ყოველი დეტალი, დიდი თუ მცირე ფორმა, ამ ადამიანის მთლიანი  სტრუქტურის გამომხატველი და მატარებელია.
Read more...
 
რუსუდან გაჩეჩილაძის შემოქმედება (ნაწილი I)
There are no translations available.

სოფიო  იოსელიანი

ყოველი ახალი თაობა, იმის  მიუხედავად მოახდინა თუ არა მან მნიშვნელოვანი გარდატეხა, საკუთარ  კვალს ტოვებს ხელოვნებაში, რომელიც თავის დროის  სულისკვეთების უტყუარ გამომხატველს წარმოადგენს და ზოგჯერ იმ ფარულ ნაკადებსაც კი ააშკარავებს, რომლის აღმოჩენის უნარი, განსაკუთრებული ინტუიციის წყალობით, მხოლოდ ხელოვანს აქვს.
Read more...
 
ძველი თბილისის ყოფა საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ეროვნების მხატვართა შემოქმედებაში | Print |
There are no translations available.

დალი ლებანიძე

XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისში ქართულ სახვით ხელოვნებაში ძირითადი ჟანრების და დარგების ჩამოყალიბება იწყება. სწორედ ამ დროს გამოვლინდა მხატვრების ინტერესი ყოფითი ჟანრის მიმართაც. ფერმწერებისა და გრაფიკოსების ყურადღება მიიპყრო საქართველოს ეთნოგრაფიული სინამდვილის მრავალფეროვნებამ,
Read more...
 
ლადო გრიგოლიას წიგნის გრაფიკა
There are no translations available.

მარიამ გაჩეჩილაძე

საქართველოს სახალხო მხატვარი, რუსთაველის პრემიის ლაურეატი მხატვარი გრაფიკოსი ლადო გრიგოლია არის ქართული თანამედროვე წიგნის გრაფიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და ერთადერთი ხელოვანი, ვინც მთელი თავისი სიცოცხლე ქართული წიგნის გრაფიკული სრულყოფის საქმეს მოანდომა. მის მიერ გაფორმებული წიგნების რიცხვი ორასს აღემატება.
Read more...
 
დეკორატიული პანოები ზაქარია მაისურაძის შემოქმედებაში
There are no translations available.

მარინე მაისურაძე

ქართული თანამედროვე პროფესიული კერამიკა უკვე ნახევარ საუკუნეზე მეტს მოიცავს. ხელოვნების ამ დარგის აღორძინება და განვითარება ჩვენს დროში დაკავშირებულია 1928 წელს თბილისის სამხატვრო აკადემიაში გახსნილ კერამიკის კათედრასთან.
Read more...
 
UNKNOWN PAINTING BY GIORGI GABASHVILI
MAIA TSITSISHVILI
George Chubinashvili National Research Centre
for Georgian Art History and Heritage Preservation
Ivane Javakhishili Tbilisi State University


Lovers of Georgian art are familiar with the creative work of one of the founder’s of Georgian easel painting – Gigo Gabashvili. Up to date, he is known as original realist artist with distinguished talent in painting, the supporter of Russian School of Peredvizhniks.
Read more...
 
FOR STUDY OF MODERN GEORGIAN ART (Summary)
DIMIRTI TUMANISHVILI
G. Chubinashvili National Research Centre for Georgian Art History
and Heritage Preservation
Ap. Kutateladze Tbilisi State Academy of Art


This article concerns two issues, which in the author’s opinion are topical and would have to be resolved: a) Complete historical picture of the Soviet times fine art should be reconstructed and evaluated with an objective approach, free from political interference and conjectures; b) Chronological of Niko Pirosmanashvili’s art works should be established, and authenticity of the paintings known by now are to be verified.
Read more...
 
CHARACTER OF STAGING DECISIONS ON THE GEORGIAN STAGE IN 1940-1950s
TEA URUSHADZE
The University “lLITERA”

In the process of Georgian staging development 1940-1950 years represent the most important part, which link with consolidation of new aesthetic principles of the stage ensuing from the political regime and require new estimations from the present standpoint.
Read more...
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 Next > End >>

Page 12 of 15
Copyright © 2010 http://gch-centre.ge
Contact information: (+995 32)931338, (+995 32)931538, e-mail: research@gch-centre.ge
Designed and Developed By David Elbakidze-Machavariani